Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

BHP

2 sierpnia 2018

Skład zespołu powypadkowego w razie nieobecności specjalisty ds. bhp

174

Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudniony w naszej firmie jest na urlopie wypoczynkowym. Podczas jego nieobecności doszło do wypadku przy pracy. Czy ktoś może zastąpić go podczas postępowania powypadkowego? Kto powinien wejść w skład zespołu powypadkowego w takiej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

W tym przypadku pracodawca powinien powołać zespół powypadkowy, w którego skład wejdzie on lub przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo specjalista spoza zakładu pracy.

UZASADNIENIE

Przepisy nie określają wprost, co powinien zrobić pracodawca, w sytuacji gdy pracownik służby bhp jest nieobecny. Ponieważ jednak zespół powypadkowy musi przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o jego wystąpieniu, pracodawca powinien powołać zespół powypadkowy, tak jakby służby bhp w zakładzie pracy w ogóle nie było. Wtedy w skład zespołu powypadkowego wszedłby pracodawca lub przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo specjalista spoza zakładu pracy.

Okoliczności i przyczyny wypadku ustala powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) oraz społeczny inspektor pracy.

WAŻNE: Pracodawca, który zatrudnia więcej niż 100 pracowników, ma obowiązek utworzyć służbę bhp. Natomiast jeżeli zatrudnienie jest mniejsze - pracodawca powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.

Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania służby bhp, jeżeli zatrudnia do 10 pracowników albo zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działal...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę