Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

28 sierpnia 2019

NR 21 (Wrzesień 2019)

Skierowanie na profilaktyczne badania lekarskie

217

Proszę o informację jaka podstawa prawna powinna być wpisana w skierowaniu na badania lekarskie w 2019 roku. Czy zmienił się wzór skierowania od 2019 r.?

ODPOWIEDŹ

Nie, na razie obowiązuje wzór skierowania określony rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

UZASADNIENIE

Na profilaktyczną ochronę zdrowia pracowników składa się przeprowadzanie badań lekarskich : wstępnych, okresowych i kontrolnych. Badania te wykonuje się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Skierowanie jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania.
Skierowanie na badania powinno zawierać:

  1. określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane;
  2. w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy – określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona; w tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu;
  3. w przypadku pracowników – określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony;
  4. opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, o których mowa w pkt 2 i 3, czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynika...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.