Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

BHP

1 marca 2018

Pracownik biurowy bez szkolenia okresowego może pracować

209

Pracownik zatrudniony w biurze nie odbył szkolenia okresowego. Czy w tej sytuacji pracodawca może go dopuścić do pracy?

ODPOWIEDŹ

Nie ma przepisów zabraniających dopuszczenia do pracy pracownika biurowego, który nie odbył szkolenia okresowego. W interesie pracodawcy leży jednak zadbanie o ty, by przeszedł je jak najszybciej.

UZASADNIENIE

Szkolenia okresowe w przypadku pracowników administracyjno- biurowych przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 6 lat. Paragraf 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi, że ma ono na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności posiadanych przez pracownika w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

W ten sposób ustawodawca jednoznacznie daje do zrozumienia, że podstawowe znaczenie ma nie szkolenie okresowe, ale szkolenie wstępne bo to w jego trakcie zatrudniony nabywa niezbędną wiedzę dotyczącą BHP.

Fakt, że zatrudniony odby...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.