Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

BHP

2 sierpnia 2018

Czy potrzebne jest dodatkowe szkolenie BHP telepracownika

206

Nasz pracownik chciałby dwa dni w tygodniu pracować w domu poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Posiada wszystkie niezbędne szkolenia bhp, które przechodzi każdy pracownik w firmie. Czy pracodawca musi jeszcze dodatkowo w jakimś zakresie przeszkolić takiego pracownika, czy wystarczą szkolenia, które pracownik już posiada?

ODPOWIEDŹ

Pracownik świadczący pracę w formie telepracy nie potrzebuje żadnych dodatkowych szkoleń.

UZASADNIENIE

Telepracownikiem jest osoba, która stale wykonuje pracę poza zakładem pracy (w tym przypadku będzie to praca wykonywana regularnie raz w tygodniu). Taki pracownik kontaktuje się z pracodawcą za pomocą technik informatycznych (np. Internetu) i w ten sposób przekazuje wyniki swojej pracy.

Pracownik świadczący pracę w tej formie powinien przejść takie samo szkolenie bhp jak pracownicy wykonujący pracę w siedzibie pracodawcy. W tym przypadku, jeżeli pracownik posiada aktualne szkolenie z zasad bhp na swoim stanowisku pracy, to pracodawca nie musi kierować pracownika na dodatkowe szkolenia.

WAŻNE: Telepracownikom, którzy wykonują pracę, korzystając z Internetu i komputerów, należy zapewnić warunki wymagane na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Muszą więc zostać spełnione wymogi odnośnie do bhp i ergonomii oraz organizacji pracy na takich stanowiskach.

Do obowiązków pracodawcy należy m.in.:

  • przeprowadzenie szkolenia wstępnego i szkoleń okresowych (art. 2373 k.p. oraz § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe; dalej: rozporządzenie) - ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,

  • zapewnienie odpowiednich warunków wykonywania pracy m.in. przez pokrycie kosztów dostosowania przez pracownika miejsca pracy do wymagań bhp,

  • zapewnienie właściwych, spełniających wymagania określone przez inne przepisy, narzędzi pracy, czyli odpowiednich łączy telekomunikacyjnych, komputera, skanera, telefonu, w tym także stołu, krzesła, podnóżka, oraz ich konserwacja,

  • zaznajomienie z przepisami i zasadami bhp dotyczącymi wykonywanych prac, w szczególności przez wydanie instrukcji oraz wskazówek w zakresie bhp (art. 2374 k.p.); potwierdza to wyrok NSA z 17 lutego 1999 r. (sygn. akt II SA/Wr 935/98), w którym Sąd stwierdził, że obowiązek wydania...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.