Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy muszę finansować zakup okularów dla pracownicy wykonującej prace administracyjno–biurowe zatrudnionej w ramach prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej? Dodam, ż ona jedynie na pół etatu.

Odpowiedź

Jeśli pracownica w pracy użytkuje monitor ekranowy przez 4 godziny i mniej, to pracodawca nie ma obowiązku refundacji okularów korekcyjnych. Jeśli, czasami wymiar czasu pracy pracownicy przy komputerze przekroczy połowę wymiaru czasu pracy, to pracodawca będzie miał obowiązek refundacji okularów.

Uzasadnienie

Do podstawowych obowiązków pracownika należy przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a jednym ze szczegółowych obowiązków jest stosowanie się do wskazań lekarskich.
Rozporządzenie z 1 grudnia 1998 roku Ministra Pracy i Polityki Socjalnej określa:

  1. wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe,
  2. wymagania dotyczące organizacji pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Jeśli pracownik wykonuje pracę przy monitorze ekranowym przez co najmniej 1/2 obowiązującego go dobowego wymiaru czasu pracy to pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi okulary korygujące wzrok.
 

Ważne

Wobec powyższych uregulow...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę