Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy pracodawca może kontrolować trzeźwość? Czy mogę badać pracownika alkomatem i narkotestem? Pracodawca, nie powinien dopuszczać do pracy nietrzeźwego pracownika (art. 17 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), a świadczącego pracę pod wpływem alkoholu powinien odsunąć od wykonywania pracy. Niemal w każdym przypadku, takie zachowanie pracownika można zakwalifikować jako ciężkie naruszenie i dyscyplinarnie zwolnić.

Stawianie się pracowników do pracy w stanie po spożyciu alkoholu nie jest niestety rzadkością. Pracodawcy kontrolują trzeźwości pracowników dość powszechnie. Brak jest normy która nakazywała by pracownikowi poddać się takim badaniom, można ją jednak wyprowadzić z obowiązku pracodawcy zapewnienia higienicznych i bezpiecznych warunków pracy. Skoro praca „na podwójnym gazie” jest naruszeniem obowiązków, to pracodawca musi mieć możliwość sprawdzenia stanu trzeźwości.

Z orzecznictwa wynika, że obowiązek pracownika zachowania trzeźwości w czasie pracy należy do podstawowych obowiązków pracownika i ciąży na pracowniku nie tylko wówczas, gdy wykonuje on pracę w siedzibie zakładu pracy, lecz także wtedy, gdy przebywa  w jakimkolwiek innym miejscu w czasie przeznaczonym na wykonywanie pracy. Nie może pić jeżeli nawet spożywanie alkoholu było praktykowane lub tolerowane przez przełożonych pracownika. Realizacja pracowniczego obowiązku trzeźwości polega m.in. na pozostawaniu w gotowości do wykonywania pracy w stanie trzeźwości przez cały okres, w ramach którego, konkretnego dnia, pracodawca może od pracownika – w normalnym przebiegu wydarzeń – wymagać świadczenia pracy (wyrok SN z 23 lipca 1987 r., I PRN 36/87, OSNC 1989/2/32)”.

W regulaminie pracy można zakazać pracownikom przebywania na terenie zakładu pracy w stanie po spożyciu alkoholu, także po zakończeniu świadczenia pracy lub w czasie, gdy korzystają ze zwolnień od pracy. Dotyczy to zwłaszcza zakładów, w których przebywanie w stanie nietrzeźwości stwarza zagrożenie dla mienia, życia lub zdrowia (wyrok SN z 23 stycznia 2001 r., I PKN 207/00, OSNP 2002/19/455).

W sprawie przed Sądem cywilnym nie jest konieczne ustalenie  stężenia alkoholu we krwi pracownika, jak to ma miejsce w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym wykroczeń, a stan nietrzeźwości pracownika w czasie pracy może być dowodzony wszelkimi środkami dowodowymi (wyrok SN z 11 grudnia 2006 r., I PK 165/06, Pr. Pracy 2007/4/27).

Braki ograniczeń dowodowych dotyczących ustalenia nietrzeźwości pracownika mają bardzo istotne znaczenie praktyczne. Po pierwsze, oznaczają one, że nawet taki pracodawca, który w ogóle nie próbował badać zawartości alkoholu w organizmie pracownika, jest uprawniony do postawienia pracownikowi zarzutu stawienia się do pracy lub jej wykonywania w stanie po spożyciu alkoholu. Wystarczającym dowodem mogą się okazać w wielu przypadkach z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.