Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

BHP

1 stycznia 1970

NR 14 (Luty 2019)

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 roku

0 501

Tak, jak w latach ubiegłych Państwowa Inspekcja Pracy rozpocznie realizację zaplanowanych działań kontrolno-prewencyjnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Prowadzone kontrole dotyczyć będą też przestrzegania przez pracodawców przepisów dotyczących ochrony pracy. Kontynuowana będzie też strategia pierwszej kontroli w mikroprzedsiębiorstwach, małych i  średnich zakładach pracy.

Jednym z celów działań, które zostaną w tym roku podjęte przez PIP jest ograniczanie zag...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.